top of page

Bekijk dit filmpje voor meer info over geldig stemmen op papier.
Mij vind je op de kamerlijst, het witte papier, 
op lijst 16 - cd&v,
bij de opvolgers op nummer 6

Een effectieve kandidaat wordt ook wel een kandidaat-titularis genoemd en is een kandidaat die rechtstreeks verkozen kan worden.
Een kandidaat-opvolger wordt niet rechtstreeks wordt, maar zal een kandidaat-titularis die niet zal zetelen, kunnen vervangen.

Bijvoorbeeld wanneer de verkozen kandidaat als minister of staatssecretaris zal zetelen in de regering of wanneer deze stopt als parlementslid.

De kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers staan in afzonderlijke delen op de stembiljetten.

Via deze video meer info over het verlenen van een volmacht indien je niet zelf kan gaan stemmen op 9 juni bv. door ziekte, hulpbehoevendheid of verblijf in het buitenland.

bottom of page