top of page

Gemeenteraad 15 december 2022

Regionaal mobiliteitsplan


Stad Tienen formuleert haar aandachtspunten bij het regionaal mobiliteitsplan. Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie vast voor langere termijn voor de vervoerregio Leuven voor diverse transport middelen (trein, bus, auto, fiets,…) We dringen onder meer aan op het heropenen van het station Kumtich, een vrachtrouteplan op bovenlokaal niveau en de aanpak van de rotonde in Hakendover.


Reglement camerabewaking


Eerder keurde de gemeenteraad reeds principiële het inzetten van bewakingscamera’s goed. Nu wordt hier een concreet camerareglement aan gekoppeld. Dit reglement bepaalt de wijze waarop camera's worden ingezet, op welke wijze beelden worden verwerkt en wat de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van de respectievelijke partners.


Erkenning geloofgemeenschap


Eind 2021 ging het Vlaams erkenningsdecreet voor de erkenning van islamitische en protestantse geloofsgemeenschappen in werking. Stad Tienen wordt hierin om advies gevraagd door de Vlaamse overheid. Na inzicht in de werking en boekhouding van Al Madina Moskee Asalam geeft de gemeenteraad positief advies.

Comments


bottom of page