top of page

Gemeenteraad 2 maart 2023

Voormalig postgebouw – Wegenis


De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor de wegenis bij de renovatie en de omgevingsaanleg van het voormalig postgebouw aan het stationsgebouw. Het gebouw wordt verbouwd tot multifunctioneel gebouw met 29 appartementen en een publieke fietsenstalling voor ca. 800 fietsen op gelijkvloers.


Reglement vakantiewerking


In het herwerkte reglement vakantiewerking voor kinderen van 7 tot 12 jaar kan je nu je kind per dag i.p.v. per week inschrijven. De annuleringstermijn is verlaagd naar 10 dagen vooraf.


Beleidsplan Ruimte


In het beleidsplan Ruimte omschrijft de provincie Vlaams-Brabant haar visie op het ruimtelijke beleid. De omschreven visie zoekt een balans tussen wonen, transport, voorzieningen, economie, handel, cultuur beleving, ontspanning, zorg, onderwijs,... Bijzondere aandacht gaat naar het versterken van woonkernen en knooppunten, zoals bedrijventerreinen en stations en het vrijwaren van aaneengesloten landbouwgebieden en het verbinden van sterke natuurgehelen . Op die manier creëert men een ruimtelijk wensbeeld voor wonen, werken en leven in onze provincie.

コメント


bottom of page