top of page

Gemeenteraad 24 november 2022

Aanpassing meerjaren begroting


Ook stad Tienen maakt zijn rekening tijdens deze energiecrisis. Er werd omzichtig gezocht naar gepaste besparingen om de financiële toestand van onze stad gezond te houden. De besparingen omvatten onder andere: Het gedeeltelijk dimmen van de openbare verlichting; Het project rond de Viander wordt uitgesteld maar het domein krijgt in de tussentijd wel een opfrissing;


Lokaal energie- en klimaatpact 2.0


Het Lokaal Energie- en Klimaatpact werd reeds in 2021 goedgekeurd maar ondergaat nu een aanscherping van de doelstelling, in lijn met de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen van ‘Fit for 55’.

De lokale besturen engageren zich onder meer om de CO2-emissie van gebouwen en infrastructuur met 55% te reduceren en 1,5 laadpalen per 100 inwoners tegen 2030


Algemeen nood- en interventieplan


Op vraag van de provincie conformeren de Vlaams-Brabantse steden en gemeenten zich op een uniform platform om hun noodplannen te organiseren. Dit zorgt voor een dynamischere afstemming en aanpak in het geval van (gemeentegrensoverschrijdende) noodsituaties.

Comments


bottom of page