top of page

Gemeenteraad 25 mei 2023

Dagtickets voor Tiense jongeren

Voor Suikerrock op 4, 5 en 6 augustus


Suikerrock keert terug op 4, 5 en 6 augustus 2023 op het Bietenplein bij de Tiense Suikerraffinaderij. Dit jaar brengt de organisatie: een vernieuwd akoestisch podium in een betoverende spiegeltent, interactie bij het reuzenrad en de dj-stage. Stad Tienen mag als wederdienst voor de sponsoring 1.200 dagtickets ter waarde van €60 verdelen. We stellen deze ter beschikking voor de Tiense jongeren van 16-25-jarigen.


Tijdelijke inname openbaar domein

Vrijstelling eerste drie dagen en flexibelere planning.


Bij renovatiewerken of verhuis is het vaak nodig openbaar terrein in te nemen door parkeerplaatsen te reserveren, straat af te zetten etc,… Het belastingreglement daaromtrent maakt mogelijk om de aanvraag kosteloos in tijd te verschuiven en omvat een vrijstelling voor de eerste drie dagen.


steunverleningskader OCMW

Eenduidige afspraken en beoordelingskaders voor alle aanvragers.


Er werd een uniform steunverleningskader ontwikkeld om de zwakkeren in de samenleving te ondersteunen, het waarborgen van een gelijkwaardige behandeling voor alle inwoners, het verhogen van transparantie zowel intern als extern en verminderen van de werklast van onze diensten. Dit kader vertaalt de steunverleningskader naar concrete handvaten voor de verschillende niveau’s om aanvragen uniforme en gelijkwaardig te beoordeeld. Er wordt niet enkel tegoed gekomen aan financiële noden maar mensen krijgen ook concrete begeleiding naar de jobmarkt en schuldaflossing. Halfjaarlijks wordt geëvalueerd het kader nog actueel is en of er eventuele aanpassingen nodig zijn.

Comments


bottom of page