top of page

Gemeenteraad 27 april 2023

Laagdrempelige drughulpverlening


Vzw Het Veerhuis-Siddartha ontvangt jaarlijks een toelage van 10 000 EUR van de stad Tienen om laagdrempelige drughulpverlening te bieden via MSOC Tienen. Het centrum biedt multidisciplinaire zorg, inclusief medische, psychiatrische en maatschappelijke begeleiding, en is een van de vier belangrijke steunpunten in de regio, gevestigd in Tienen.


Sociale huisvestingsmaatschappijen Oost-Brabant-Oost


Drie Vlaamse huisvestingsmaatschappijen zullen samensmelten tot één woonmaatschappij in Oost-Brabant-Oost, waardoor ze gezamenlijk kunnen investeren in infrastructuur, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Door deze samenwerking kunnen ze hun dienstverlening beter afstemmen op lokale behoeften en hun onderhandelingskracht vergroten bij het aangaan van partnerschappen. Het doel is om een betere service te bieden aan huurders en betaalbaar wonen te bevorderen. Om de lokale verankering te waarborgen, zijn er drie subregio's vastgesteld.


Masterplan Stadshart Tienen


Tienen heeft een ambitieus plan om het stadscentrum te transformeren tot een bruisend en uitnodigend centrum waarin dienstverlening aan burgers efficiënt is. Om dit te bereiken heeft de stad samen met het Team Vlaams Bouwmeester een masterplan opgesteld voor de huisvesting van de diensten van stad en OCMW op vier strategische locaties in het stadscentrum. Het doel van het plan is om de organisatie van de sites, de programma-onderdelen en de bijbehorende tijdslijn duidelijk te maken. Het plan is gericht op het samenbrengen van medewerkers en diensten van de stad en OCMW op een kwalitatieve manier, en het bevorderen van een levendig stadshart. De erfgoedsite, het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk maken deel uit van het masterplan. Door de betrokkenheid van verschillende partners en de zorgvuldige aanpak zal het masterplan bijdragen aan een succesvolle transformatie van het hart van de stad Tienen.

bottom of page