top of page

Gemeenteraad 28 september 2023

Subsidie ondersteuning taaloefenkansen


voor ondersteuning in de werking extra’s voor duurzaam educatief materiaal. Tienen zet zich in voor een sterke, verbonden gemeenschap en geeft anderstaligen alle kansen om Nederlands te leren en te oefenen. Daarom introduceren we, verder bouwend op het plan Samenleven en in samenwerking met Stad Landen, een subsidie voor organisaties die taaloefenkansen aanbieden in Tienen. De subsidie bedraagt 150 euro voor hun algemene werking en kan nog worden verhoogd voor de aankoop van duurzaam educatief materiaal.


Aanpassingen reglement socio-culturele toelagen


Minder rompslomp door schrapping van de voorafmelding. Het subsidieproces wordt iets eenvoudiger door het schrappen van de verplichte voorafmelding van activiteiten. Bovendien zullen we enkele andere verbeteringen doorvoeren om het 'Reglement voor Toelagen' eerlijker te maken.


Bekrachtiging samenscholingsverbod


omgeving Oude Kleerkopersstraat na toenemende overlast en ernstige incidenten.

Sinds mei-juni 2023 ervaren bewoners van de Oude Kleerkopersstraat ernstige overlast: geluidshinder, sluikstorten en meer. In augustus namen de klachten explosief toe, met meldingen van intimidatie, nachtlawaai en zelfs een grote vechtpartij op 17 september. De politie heeft 18 incidenten vastgesteld. Om de rust te herstellen, heeft de burgemeester een samenscholingsverbod afgekondigd van 21 september tot en met 31 december

Commentaires


bottom of page