top of page

Gemeenteraad 29 februari 2023

Werkingstoelages

Er worden een hele reeks toelages gegeven aan initiatieven die onze stad mee vorm geven;

Netwerk Jeugd, Cultuur, Sport, Senioren, Mondiaal Tienen, NEWTON, Saamo, Arktos, veteranen en oud-strijders initiatieven, Processiecomité Hakendover, …


Lokaal Energie en Klimaatplan

Jaarlijks wordt er gerapporteerd over de vooruitgang van het Lokaal Energie en Klimaatplan

Zo werden er het afgelopen jaar 8.575 bomen aangeplant en 1,100m houtkanten aangeplant,

Verder inzetten op ontharding, deelmobiliteit, laadpunten en fietspaden blijven belangrijke werkpunten.


Inspraak voor Kumtich

De laatste weken heerst er onduidelijkheid en ongerustheid over de toekomst van het buurtpark in Kumtich. Met een motie bevestigt de gemeenteraad dat binnen het masterplan Kumtich een structurele oplossing moet komen voor het buurtpark, op maat van de behoeften van de inwoners. Door een participatief ontwerpproces en inspraak van de inwoners waarderen we Kumtich verder op.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page