top of page

Gemeenteraad 25 januari 2024

Doorsteek stadsrandbos

Stad Tienen verwerft een stuk grond in de Mulkstraat. Door deze strategische aanwinst kunnen we het stadsrandbos en Getepark uitbreiden met een onthaalpoort en een doorsteek te kunnen maken naar Mulkstraat, Heldenland en de rest van de stad.     

 

Waterbuffering Viander

De perenboomgaard aan de Viander biedt een ideale locatie voor waterbuffering. Na een aantal ingrepen kan bij hevige regenval deze plek als een buffer fungeren, waardoor we de omgeving en nabijgelegen huizen effectief beschermen tegen waterschade.   

 

Bouwkundig erfgoed

We zetten in op onze rijke stadsgeschiedenis met de goedkeuring van de erfgoedverordening en toelage. De verordening stelt duidelijke regels vast voor het behoud van bouwkundig erfgoed, terwijl we ruimte bieden voor hedendaagse ontwikkelingen, renovaties en herbestemmingen. De toelage ondersteund eigenaars om het erfgoed goed te onderhouden.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page