top of page

Gemeenteraad 14 december 2023


🚂🏚Motie treinstation

De gemeenteraad formuleert zijn berzorgdheden over de aanpak van de NMBS. Er wordt opgeroepen snel en vooral kwalitatief werk te maken om deze toegangspoort en belangrijk stuk erfgoed in eer te herstellen.


🛫Vliegveld Goetsenhoven

Stad Tienen verwerft het voormalig vliegveld van Goetsenhoven van Defensie. Dit is een belangrijke stap in het verwezenlijken van de Tiense Watervelden. Een project met diverse mogelijkheden op vlak van waterproductie, recreatie, energie, ecologie en landbouw.


🚧Hinder bij nutswerken

De stad waakt over hinder en herstel van het openbaar domein bij de uitvoering van nutsvoorzieningswerken. De Code voor Infrastructuur- en Nutswerken en het retributiereglement staat in voor de administratieve en technische afspraken tussen stad en aannemers. Deze wordt nu verder aangevuld.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page